Barion Pixel
+

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEk

 

1.A Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Johanidesz Anita egyéni vállalkozó

Székhely: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

Telefonszám: +3630 3826657

E-mail cím: lilasziget@gmail.com

Levelezési cím: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

Nyilvántartási szám: 52054392

Nyilvántartó bíróság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal

479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Adószám: 68653457-1-39

Statisztikai számjel: 68653457-4791-231-19

EVNY-202256403/20171215

 

2. A szerződés tárgya

 

2.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett http://www.lilasziget.viltor.hu internetes áruházban található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék).

2.2. A Termék lényeges tulajdonságait a Termék melletti ismertető tartalmazza. Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2.3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Termék ismertető leírása, elérhetősége, vételára a lehető legpontosabb legyen, a honlapon szereplő információkat, adatokat megfelelő gondossággal kezeli, elírás mindezek ellenére lehetséges. Szolgáltató az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,- Ft vagy 1,- Ft vételár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivételt képeznek az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

2.4. A Termék mellett feltüntetett képek illusztrációk is lehetnek, a Termék jellemzőit minden esetben a termékleírás tartalmazza. Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

 2.5. A Termékről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, az üzleti érdekeket vagy a jogszabályt sértő hozzászólások előzetes figyelmeztetés nélküli törlésére.

 

3. A szerződéskötés lépései,  feltételei

 

3.1. A Termék megvásárlásához a holnapon nem szükséges regisztráció.

3.2. Vevő (a továbbiakban: Vevő) a regisztrációval, illetve regisztráció nélküli vásárlása alkalmavával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el.

3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

3.4. A terméket a Vevő kiválaszthatja, kosárba teheti, megrendelheti, megválaszthatja a fizetési és a kézbesítési módokat, ill. feliratkozhat a webshop által küldött hírlevélre.

3.5. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.lilasziget.viltor.hu webcímen. Szolgáltató megrendelést telefonon, faxon, levélben nem fogad el.

 3.6. Vevő a vásárlást a "Pénztár"-ban fejezheti be, ill.adhathatja le rendelését. Szolgáltató a megrendelés megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő számára elektronikus úton visszaigazolja. A határidő eredménytelen elteltét követően a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.7. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő számára Szolgáltató biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a személyes fiókjába lépés után a megadott adatok szabadon javíthatók.

3.8. A szerződés nyelve kizárólag a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

 

4. Vételár, fizetési feltételek

 

 4.1. A Termék mellett feltüntetett ár a Termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, mert Szolgáltató alanyi mentes, továbbá nem tartalmazza a szállítási és egyéb járulékos költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós Termék esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. A Termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra kerül.

4.2.A Webáruházban történő vásárlás esetén a Vevő számára rendelkezésre álló fizetési módok:

a) Fizetés utánvéttel a futárnak

               A Termék utánvétes kézbesítése esetén a Vevő fizetési kötelezettségének a Termék átvételével egyidejűleg személyes fizetéssel köteles eleget tenni készpénzben. Amennyiben a futárszolgálat ennek feltételeit biztosítja, úgy a fizetés bankkártyával is történhet.

 

b) Banki átutalás

               A Szolgáltató banki adatai:

Számlavezető bank: [OTP Bank]

Bankszámlaszám (HUF): [11773487-04749336]

Banki átutalás esetén az átutalás közlemény rovatában Vevőnek fel kell tüntetnie a rendelési visszaigazolásban szereplő „megrendelés azonosító” számot.

 

c) Személyes átvétel

               Személyes átvételnél a Vevő csak készpénzzel tud fizetni forintban.

 

d) Bankkártyás fizetés

               A megrendelt termékeket a megrendelés végén azonnal kifizetheti bankkártyával. A biztonságos fizetést a Barion garantálja.

 

4.3. Vevő a számla iránti igényét köteles a megrendelés elküldésével egyidejűleg jelezni.

 

5. Szállítási feltételek

 

5.1. A Termék kiszállítását a Szolgáltató által megbízott  futárszolgálat, csomagszállító végzi.

5.2. A raktáron lévő Termék kiszállításának határideje 3-8 munkanap. A készítés alatt lévő, illetve a beszállítótól vagy a gyártótól érkező termékek  kiszállítása max. 15 munkanapot vesz igénybe.

5.3. A Vevő a Termék kiszállításának idejéről e-mailben értesítést kap.

5.4. Az ideiglenes készlethiány miatt raktáron nem található Termék kiszállítási ideje a Termék előállításához, illetve a beszállítótól való beszerzéséhez szükséges időtartam függvénye. Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt amennyiben a Vevő által megrendelt Termék – készlethiány miatt – nem áll rendelkezésre. Szolgáltató a Vevő által már megfizetett vételárat a tájékoztatást követő 14 nap elteltével a Vevő által eszközölt fizetési móddal azonos módon a Vevő részére visszatéríti, amennyiben a fentiek szerinti 14 napos határidőn belül a Termék elkészítése meghiúsult.

5.5. A szállítási költség súlytól függetlenül, választható opciónkként az egész ország területén egységes. Vásárlási összeghatártól függően eltérhet, vagy nulla forint.

5.6. Futárszolgálat szállítja ki a terméket. A termék házhozszállítását munkanapokon végzik.  

 

6. Elállás és felmondás

 

6.1. Ha a megrendelő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében.

6.2. Elállási jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg .

6.3. A fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag.

6.4. A fogyasztó az elállási jogát a termék átvételének napjától számított  14 napon belül, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított  14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

6.5. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

6.6. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.7. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést .

6.8. A Termék visszajuttatása a következő címre lehetséges: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

6.9. A fogyasztó elállási jogát a jelen általános szerződési feltételek 1. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállás igazolt elküldése elegendő az elállási határidő betartásához.

6.10. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni a kapott teljesítést nem, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

6.11. A fogyasztó által kifizetett vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza.

6.12. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.13. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, úgy a szerződés megkötésére megtett ajánlatát (azaz az elküldött megrendelését) mindaddig visszavonhatja, ameddig a szerződés nem jön létre, azaz ameddig a Szolgáltató a megrendelést a rendelés visszaigazolás megküldésével nem igazolja vissza. Az ajánlat visszavonása a fogyasztónak minősülő Vevő szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

6.14. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a 6.9. pontban foglaltakkal összhangban gyakorolta.

6.15. Az utánvétes csomagok átvételének megtagadása esetén az oda-vissza postázás költsége minden esetben a Vevőt terheli!

 

7. Kellékszavatosság

 

7.1. Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő  - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő  kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8. Termékszavatosság

 

8.1. A Termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója.

8.3. A gyártó akkor mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

8.4. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

8.5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.6. Szolgáltató a Termékért jótállást nem vállal, Szolgáltatót jogszabály alapján a megrendelt Termék vonatkozásában jótállási kötelezettség nem terheli.

 

9. Felelősség kizárás

 

9.1. Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan – a weboldal használatából vagy üzemzavarából, – az adatok bárki által történő megváltoztatásából, – az információtovábbítási késedelmemből adódó, – vírusok által okozott, – szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, – vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

9.2. Szolgáltató jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek keretében, illetőleg a weblapon közölt, a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül módosítani. Vevő a Szolgáltató módosításra való jogosultságát a weblapra történő regisztrációval kifejezetten elismeri.

9.3. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a változást megelőzően a Vevőnek elektronikusan visszaigazolt ár érvényes.

 

10. Adatvédelem

 

10.1. Szolgáltató köteles a Vevő adatait bizalmasan, az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelni. A Szolgáltató által végzett adatkezelésről és az adatvédelemről szóló részletes tájékoztató a weboldal az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontja alatt érhető el.

10.2. Vevő a regisztrációval, ill. a regisztráció nélküli vásárlásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Vevő adatait – a szerződés teljesítéséhez szükséges módon és mértékben – harmadik személy részére átadja.

10.3. Vevő a regisztrációval, ill. a regisztráció nélküli vásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató hirdetési célból közvetlen elektronikus levél útján értesítse a Vevőt termékeiről, szolgáltatásairól.

10.4. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulása, valamint a 10.3. pont szerinti hozzájárulása önkéntes, azt bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja a weboldal „Adatmódosítás” menüpont módosításával, vagy írásban kérheti a Szolgáltatótól a lilasziget@gmail.com email címen.

 

11. Egyéb rendelkezések

 

 11.1. Vevő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat lilasziget@gmail.com email címen, vagy a +3630 3826657 telefonszámon fordulhat.

11.2. A fogyasztói panaszok intézése írásban, a lilasziget@gmail.com email címen történik.

11.3. Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 11.4. Vevő a Szolgáltatóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Veszprém Megyei Békéltető Testület . Címe: 8200. Veszprém, Radnóti tér 1. Levelezési címe: 8200. Veszprém, Radnóti tér 1. Email cím:  info@bekeltetesveszprem.hu

11.5. Jelen általános szerződési feltételek a tevékenység megkezdésének napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

……………………………………………………………………………….

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 Kelt:

Kapcsolat

  • 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.
  • 06303826657
  • lilasziget[kukac]gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.