Barion Pixel
+

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEk

 

1.A Szolgáltató adatai

 

Cégnév: Johanidesz Anita egyéni vállalkozó

Székhely: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

Telefonszám: +3630 3826657

E-mail cím: lilasziget@gmail.com

Levelezési cím: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

Nyilvántartási szám: 52054392

Nyilvántartó bíróság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal

479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Adószám: 68653457-1-39

Statisztikai számjel: 68653457-4791-231-19

EVNY-202256403/20171215

 

2. A szerződés tárgya

 

2.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett http://www.lilasziget.viltor.hu internetes áruházban található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék).

2.2. A Termék lényeges tulajdonságait a Termék melletti ismertető tartalmazza. Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2.3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Termék ismertető leírása, elérhetősége, vételára a lehető legpontosabb legyen, a honlapon szereplő információkat, adatokat megfelelő gondossággal kezeli, elírás mindezek ellenére lehetséges. Szolgáltató az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,- Ft vagy 1,- Ft vételár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivételt képeznek az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

2.4. A Termék mellett feltüntetett képek illusztrációk is lehetnek, a Termék jellemzőit minden esetben a termékleírás tartalmazza. Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

 2.5. A Termékről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, az üzleti érdekeket vagy a jogszabályt sértő hozzászólások előzetes figyelmeztetés nélküli törlésére.

 

3. A szerződéskötés lépései,  feltételei

 

3.1. A Termék megvásárlásához a holnapon nem szükséges regisztráció.

3.2. Vevő (a továbbiakban: Vevő) a regisztrációval, illetve regisztráció nélküli vásárlása alkalmavával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el.

3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

3.4. A terméket a Vevő kiválaszthatja, kosárba teheti, megrendelheti, megválaszthatja a fizetési és a kézbesítési módokat, ill. feliratkozhat a webshop által küldött hírlevélre.

3.5. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://www.lilasziget.viltor.hu webcímen. Szolgáltató megrendelést telefonon, faxon, levélben nem fogad el.

 3.6. Vevő a vásárlást a "Pénztár"-ban fejezheti be, ill.adhathatja le rendelését. Szolgáltató a megrendelés megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő számára elektronikus úton visszaigazolja. A határidő eredménytelen elteltét követően a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.7. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő számára Szolgáltató biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a személyes fiókjába lépés után a megadott adatok szabadon javíthatók.

3.8. A szerződés nyelve kizárólag a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

 

4. Vételár, fizetési feltételek

 

 4.1. A Termék mellett feltüntetett ár a Termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, mert Szolgáltató alanyi mentes, továbbá nem tartalmazza a szállítási és egyéb járulékos költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós Termék esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. A Termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra kerül.

4.2.A Webáruházban történő vásárlás esetén a Vevő számára rendelkezésre álló fizetési módok:

a) Fizetés utánvéttel a futárnak

               A Termék utánvétes kézbesítése esetén a Vevő fizetési kötelezettségének a Termék átvételével egyidejűleg személyes fizetéssel köteles eleget tenni készpénzben. Amennyiben a futárszolgálat ennek feltételeit biztosítja, úgy a fizetés bankkártyával is történhet.

 

b) Banki átutalás

               A Szolgáltató banki adatai:

Számlavezető bank: [OTP Bank]

Bankszámlaszám (HUF): [11773487-04749336]

Banki átutalás esetén az átutalás közlemény rovatában Vevőnek fel kell tüntetnie a rendelési visszaigazolásban szereplő „megrendelés azonosító” számot.

 

c) Személyes átvétel

               Személyes átvételnél a Vevő csak készpénzzel tud fizetni forintban.

 

d) Bankkártyás fizetés

               A megrendelt termékeket a megrendelés végén azonnal kifizetheti bankkártyával. A biztonságos fizetést a Barion garantálja.

 

4.3. Vevő a számla iránti igényét köteles a megrendelés elküldésével egyidejűleg jelezni.

 

5. Szállítási feltételek

 

5.1. A Termék kiszállítását a Szolgáltató által megbízott  futárszolgálat, csomagszállító végzi.

5.2. A raktáron lévő Termék kiszállításának határideje 3-8 munkanap. A készítés alatt lévő, illetve a beszállítótól vagy a gyártótól érkező termékek  kiszállítása max. 15 munkanapot vesz igénybe.

5.3. A Vevő a Termék kiszállításának idejéről e-mailben értesítést kap.

5.4. Az ideiglenes készlethiány miatt raktáron nem található Termék kiszállítási ideje a Termék előállításához, illetve a beszállítótól való beszerzéséhez szükséges időtartam függvénye. Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt amennyiben a Vevő által megrendelt Termék – készlethiány miatt – nem áll rendelkezésre. Szolgáltató a Vevő által már megfizetett vételárat a tájékoztatást követő 14 nap elteltével a Vevő által eszközölt fizetési móddal azonos módon a Vevő részére visszatéríti, amennyiben a fentiek szerinti 14 napos határidőn belül a Termék elkészítése meghiúsult.

5.5. A szállítási költség súlytól függetlenül, választható opciónkként az egész ország területén egységes. Vásárlási összeghatártól függően eltérhet, vagy nulla forint.

5.6. Futárszolgálat szállítja ki a terméket. A termék házhozszállítását munkanapokon végzik.  

 

6. Elállás és felmondás

 

6.1. Ha a megrendelő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében.

6.2. Elállási jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg .

6.3. A fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag.

6.4. A fogyasztó az elállási jogát a termék átvételének napjától számított  14 napon belül, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított  14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

6.5. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

6.6. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.7. A fentieken túl fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést .

6.8. A Termék visszajuttatása a következő címre lehetséges: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.

6.9. A fogyasztó elállási jogát a jelen általános szerződési feltételek 1. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállás igazolt elküldése elegendő az elállási határidő betartásához.

6.10. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni a kapott teljesítést nem, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

6.11. A fogyasztó által kifizetett vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utalja vissza.

6.12. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.13. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, úgy a szerződés megkötésére megtett ajánlatát (azaz az elküldött megrendelését) mindaddig visszavonhatja, ameddig a szerződés nem jön létre, azaz ameddig a Szolgáltató a megrendelést a rendelés visszaigazolás megküldésével nem igazolja vissza. Az ajánlat visszavonása a fogyasztónak minősülő Vevő szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

6.14. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a 6.9. pontban foglaltakkal összhangban gyakorolta.

6.15. Az utánvétes csomagok átvételének megtagadása esetén az oda-vissza postázás költsége minden esetben a Vevőt terheli!

 

7. Kellékszavatosság

 

7.1. Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő  - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő  kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8. Termékszavatosság

 

8.1. A Termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója.

8.3. A gyártó akkor mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

8.4. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

8.5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.6. Szolgáltató a Termékért jótállást nem vállal, Szolgáltatót jogszabály alapján a megrendelt Termék vonatkozásában jótállási kötelezettség nem terheli.

 

9. Felelősség kizárás

 

9.1. Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan – a weboldal használatából vagy üzemzavarából, – az adatok bárki által történő megváltoztatásából, – az információtovábbítási késedelmemből adódó, – vírusok által okozott, – szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, – vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

9.2. Szolgáltató jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek keretében, illetőleg a weblapon közölt, a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül módosítani. Vevő a Szolgáltató módosításra való jogosultságát a weblapra történő regisztrációval kifejezetten elismeri.

9.3. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a változást megelőzően a Vevőnek elektronikusan visszaigazolt ár érvényes.

 

10. Adatvédelem

 

10.1. Szolgáltató köteles a Vevő adatait bizalmasan, az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezelni. A Szolgáltató által végzett adatkezelésről és az adatvédelemről szóló részletes tájékoztató a weboldal az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontja alatt érhető el.

10.2. Vevő a regisztrációval, ill. a regisztráció nélküli vásárlásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Vevő adatait – a szerződés teljesítéséhez szükséges módon és mértékben – harmadik személy részére átadja.

10.3. Vevő a regisztrációval, ill. a regisztráció nélküli vásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató hirdetési célból közvetlen elektronikus levél útján értesítse a Vevőt termékeiről, szolgáltatásairól.

10.4. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulása, valamint a 10.3. pont szerinti hozzájárulása önkéntes, azt bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja a weboldal „Adatmódosítás” menüpont módosításával, vagy írásban kérheti a Szolgáltatótól a lilasziget@gmail.com email címen.

 

11. Egyéb rendelkezések

 

 11.1. Vevő a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat lilasziget@gmail.com email címen, vagy a +3630 3826657 telefonszámon fordulhat.

11.2. A fogyasztói panaszok intézése írásban, a lilasziget@gmail.com email címen történik.

11.3. Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 11.4. Vevő a Szolgáltatóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Veszprém Megyei Békéltető Testület . Címe: 8200. Veszprém, Radnóti tér 1. Levelezési címe: 8200. Veszprém, Radnóti tér 1. Email cím:  info@bekeltetesveszprem.hu

11.5. Jelen általános szerződési feltételek a tevékenység megkezdésének napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

……………………………………………………………………………….

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 Kelt:

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Johanidesz Anita egyéni vállalkozó a www.lilasziget.viltor.hu honlap üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az általad megadott adatokat Johanidesz Anita e.v. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, fizetések lebonyolítása, (feliratkozás esetén) hírlevél küldése céljából, illetve a rendelésről, a termékekről, akciókról, termékajánlatokról való értesítés céljából tárolja.

Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

A lilasziget.viltor.hu weboldalon, Facebook oldalon vagy alkalmazásban ill. hírlevél rendszerben kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Ha adataidat módosítani szeretnéd, akkor azt a rendszerbe történő belépést követően bármikor megteheted. Ha megadott adataidat, hírlevél feliratkozásodat, regisztrációdat törölni szeretnéd, ezt webáruházunk felé írásban tett nyilatkozattal bármikor megteheted, az adatok törlésére haladéktalanul sor kerül, de legkésőbb 5 munkanapon belül.

 

A webáruházban kezelt személyes adatok:


Teljes név
Telefonszám
Email cím
Számlázási cím
Szállítási cím

 

Tartsd titokban jelszavad!

Ne oszd meg személyes adataidat! A lilasziget.viltor.hu nem kér a felhasználótól sem telefonon, sem email-ben személyes adatokat, mint pl. a fiókod jelszavát, bankszámlád adatait, bankkártyád adatait, vagy egyéb személyes adatot.Az ilyen jellegű megkereséseket, kérelmeket minden esteben haladéktalanul utasitsd vissza.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli vásárlás során kötelezően megadott adatok kezelése a leadott rendelés elküldésével kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig tart.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz 1125.Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Weboldalon un. cookie-kat (sütiket) használunk. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Neked. A süti egy betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az általad használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépeden, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor meglátogatod honlapunkat.

 

A cookie-ban tárolt adatok:

kosár tartalma, munkamenet azonosító, meglátogatott oldalak listája, alap információk a böngészőhöz kapcsolódó számítógépről. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a saját böngésződben általad történő törléséig kerül tárolásra.

Megtekintheted és kitörölheted a számítógépeden tárolt cookie-kat, és ellenőrzésed alatt tarthatod azok használatának módját böngésződ beállításai segítségével. Erről további információkat kaphatsz a gyártótól vagy böngésződ súgóján keresztül. Kérjük, vedd figyelembe, hogy oldalunk funkciói csak korlátozottan elérhetők, ha letiltod a sütik használatát. 

 

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

 

AdWords: https://adssettings.google.com

Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Az információk tulajdonjoga 

 


Kijelentjük, hogy Johanidesz Anita birtokolja az oldalon látható információkat. A www.lilasziget.viltor.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, illetve regisztráció nélkül rendelést ad le és/vagy hírlevelünkre feliratkozik, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

Üzemeltető neve: Johanidesz Anita
Üzemeltető székhelye: 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.
Üzemeltető elektronikus levelezési címe: lilasziget@gmail.com
Üzemeltető nyilvántartási száma: 52054392
Üzemeltető adószáma: 68653457-1-39


A szerződés nyelve: magyar


Tárhely szolgáltató neve: Paller Endre egyéni vállalkozó
Tárhely szolgáltató címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@viltor.hu
Tárhely szolgáltató adószáma: 63478262-1-40

Vásárlási tudnivalók

Vásárlás / garancia

1. A vásárlás menete

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet és vásárolhat. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

Megrendelését regisztráció és bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

 

Figyelem!!

 

Kisebb csomagolási sérülések miatt az ügyfél nem utasíthatja vissza a terméket. Ezen felül sem a szolgáltató, sem partnercégei nem vállalnak semmilyen felelősséget az esetleges következményekért, melyek a szolgáltatás igénybevételével, azt követően vagy azzal párhuzamosan léptek fel.

 

Amennyiben a termék a szállítás során megsérült, vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral, ezt követően természetesen a terméket díjmentesen kicseréljük. A termék cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt számla megléte esetén lehetséges.

 

A webáruház szabadon élhet az árváltoztatás jogával! Amennyiben egy termék ára valószínűtlenül alacsony áron jelenik meg annak kiszállítását megtagadhatjuk.

 

2. Elállási/felmondási jog

Ön a megrendelt termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szerződés megkötésének napja és a termék(ek) átvétele közötti időszakban jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére, mely költségét a vevőt terheli. 
Az ehhez szükséges nyilatkozatot megtalálja a rendelés leadása után kiküldött rendelés visszaigazoló levelünkben is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia az elállás tárgyát képező terméket vagy termékeket. Ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Webáruházunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a szállásnyújtásra (hotelszoba foglalás), fuvarozásra (pl. repülőjegy-foglalás, személyszállítás szolgáltatás), gépjármű-kölcsönzésre, étkeztetési (pizza rendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, ha a felek a teljesítésre vonatkozóan előre meghatározott időpontot vagy határidőt kötöttek ki.

Szintén nem élhet elállási jogával gyorsan romlandó termékek (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág) és a csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek (például használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend kiegészítők) esetén sem állhat el a szerződéstől. A higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.

 

3. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

7. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

8. Adatvédelem, sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

9. Adatbeviteli hibák kijavítása

Adatbeviteli hibák javítására Önnek a rendelés bármely szakaszában van lehetősége a megrendelőlap véglegesítéséig (ezt követően az áruház bármely elérhetőségén jelezheti ez irányú igényét). Webáruházunkban lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására a saját fiókban (Adatmódosítás) vagy a megrendelési felületen (pl. termék törlésére a kosárból). Adatbeviteli hibák lehetnek például egy rosszul kiválasztott termék, méret, mennyiség, esetleg a rendelési adatok elírása (pl. szállítási cím).

10. Egyéb jogszabályok, szervezetek

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Ha panasszal kíván élni a vásárolt termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, az Online vitarendezési platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését.

További vitarendezési platformot jelentenek a békéltető testületek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A webáruház köteles együttműködni, amennyiben békéltető testületi eljárás indul ellene. Panaszával elsősorban az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, de kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjára.

11. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

Kapcsolat

  • 8225. Szentkirályszabadja, Tóth Árpád utca 5.
  • 06303826657
  • lilasziget[kukac]gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.